queenqquu

独角兽:

怜香伴 II 荷塘

干鹊收声,湿萤度影,庭院深香。步月移阴,梳云约翠,人在回廊。
醺醺宿酒残妆。待付与、温柔醉乡。却扇藏娇,牵衣索笑,今夜差凉。

出镜: @污安-绾  @ヾ懒得动゜ 

 上半部分

帅嘤嘤:

长长滴头发,黑黑滴眼睛,好像在什么地方见过你(哈哈哈哈哈)

出镜:樱小文